Doctorat Educació i Societat

El programa de doctorat Educació i Societat, de la Facultat d'Educació de la Universitat, té com a finalitat la formació avançada d'investigadors en el camp de l'educació i la intervenció socioeducativa.

El programa respon al conjunt de necessitats socials i de requeriments acadèmics relacionats directament amb els propòsits de qualitat, innovació i millora que els sistemes educatius i escolars, així com, les intervencions i accions socioeducatives plantegen en una societat globalitzada i del coneixement.

Està estructurat en vuit línies d'investigació que aglutinen una sèrie de grups de recerca amb elevada capacitat de recerca avançada i potencial de transferència. Des del GREAV donem suport a la línia Societat digital i educació: mitjans i tecnologies.

Web:

https://www.ub.edu/portal/web/educacio/educacio-i-societat