DoCENT – Digital Creativity ENhanced in Teacher education

Docent – Creativitat digital millorada en la formació del professorat té com a objectiu desenvolupar, implementar, validar i disseminar un model innovador per guiar els formadors de docents en l’aplicació de pràctiques d’ensenyament digital creativa.

L’ensenyament creativa digital consisteix a aplicar tecnologies per desenvolupar processos d’ensenyament específics de la creativitat, és a dir, promoure metodologies centrades en l’alumne, ajudar a establir connexions, proporcionar entorns segurs que encoratgin l’assumpció de riscos, fomentar la col·laboració i impulsar l’exploració i el descobriment. En aquesta línia, el model docent utilitza enfocaments com tecnologies de manipulació, robòtica, creació digital i jocs digitals. S’adopta, per a això, un enfocament intercurricular, en el qual la creativitat digital es pot aplicar a qualsevol tema, com estudis socials i expressió creativa.

Els productes del projecte s’implementen en tres sistemes educatius superiors (Itàlia, Grècia i Espanya), en cultures d’aprenentatge i situacions socioeconòmiques diferents.

Durada: 2017-19 (2 anys)
Programa: Erasmus +, Strategic Partnerships for higher education
Entitat coordinadora: Universitat de Nàpols (Itàlia)
Altres entitats participants: Universitat de Grècia, Universitat de Barcelona
IP per la UB: Mario Barajas Frutos

Més informació a:
http://www.ub.edu/euelearning/O1_FRAMEWORK_DIGITAL_CREATIVE_TEACHING_COMPETENCES.pdf