Carpeta Digital (e-portfolios)

PortfoliUB

Carpeta Digital és un sistema generador de portafolis digitals que ha estat utilitzat a la Universitat de Barcelona en diverses assignatures des de l'any 2006, i per altres institucions d'educació superior.

El seu ús per part de docents i estudiants ha estat objecte d'un seguiment que ha permès millorar les seves funcionalitats i, sobretot, analitzar-ne les aportacions a l'aprenentatge i al desenvolupament de determinades competències dels alumnes.

En l'actualitat, el GREAV avança una investigació que busca millorar l'entorn, afegint-li característiques dels anomenats Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE, en anglès), i avaluar el seu ús universitari per aconseguir la millora de competències transversals.

Web: http://portafoli.ub.edu/