Block Magic (2012-2013)

Aquest projecte buscava definir una metodologia i un conjunt d'activitats d'aprenentatge basades en blocs màgics, dissenyar i implementar blocs màgics usant tecnologies de baix cost, col·laborar amb els mestres per provar i refinar el disseny, provar el sistema final a les escoles de pàrvuls i primària a Itàlia, Grècia, Espanya i Alemanya, i promoure l'expansió de la proposta a escoles i països que no participen en el projecte.

Entitats que financen: Unió Europea. Programa d’Aprenentatge Permanent, Comenius (2011-2013)
Coordinador: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione-CNR (Roma, Itàlia)
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Anna Trifanova
2011-2013

Web: www.blockmagic.eu