Becaris

El GREAV promou la vinculació en els seus projectes, d'investigadors en formació amb beques pròpies de la UB, del Ministeri de Ciència i Innovació, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (per a estudiants de grau) i altres.

Les persones becades han comptat amb el suport dels seus directors i del Grup per participar en seminaris, cursos i altres certàmens acadèmics que són d'interès per a la seva formació investigadora, tant per la seva temàtica, com pel desenvolupament d'altres competències requerides.