Avaluació del disseny i de l’ús dels portfolis electrònics en el context de EESS, com a eines per a l’avaluació i l’aprenentatge per competències (2009-2011)

Entitats que financen: Ministeri de Ciència i Innovació (Programa Nacional de Projectes d’Investigació Fonamental)
Referència del projecte: EDU2008-01458
IP: José Luis Rodríguez Illera
Altres investigadors per la UB: J. Mateo, F. Martínez, M.J. Rubio, J. Quintana, G. Aguado, C. Galván.
Col·labora: Kaechele Obreque, M.
2009-2011