Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d’aprenentatge (2011-2012)

Entitats que financen: Programa de Millora i Innovació Docent, Universitat de Barcelona.
IP per la UB: Jordi Quintana Albalat.
2011-2012