ACCORD – Attain cultural integration through conflict resolution skills development

ACCORD- Assolir la integració cultural mitjançant el desenvolupament d'habilitats de resolució de conflictes, té com a objectiu proporcionar una plataforma estructurada i innovadora per a la provisió de pedagogia i mètodes d'avaluació per ajudar a docents i educadors a millorar i avaluar les seves competències interculturals i habilitats de negociació basades en models psicològics recents, a través de l'aplicació de la investigació actual sobre TIC (e-learning, mobilitat, internet, intel·ligència artificial). Això, considerant que estendre l'ús dels recursos en línia i de TIC a l'educació és una prioritat important per a Europa (Agenda Digital a Educació) i per als països involucrats en el projecte.

Referència del projecte: 580362-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Entitats que financen: Unió Europea, Programa Erasmus+, EACEA/05/2016, “Social inclusion through education, training and youth”

Entitat coordinadora: Università degli Studi di Napoli Federico II (Itàlia)

IP per part de la UB: Mario Barajas Frutos

31/12/2016-31/12/2019 (3 anys)

Web: http://accord-project.eu/