Per difondre els avenços i resultats de les seves investigacions i enriquir el diàleg amb els estudiants, docents, investigadors, universitats i institucions, el GREAV:


• Organitza seminaris i esdeveniments acadèmics.

• Participa en programes de formació de grau i postgrau que permeten formar especialistes i investigadors interessats en les formes emergents d'ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals.

• Promou la visita de professors i estudiants d'altres universitats i la seva participació en diverses activitats del grup.   

• Fomenta les estades internacionals dels seus investigadors en formació.

• Realitza projectes d'innovació, investigació o solidaris amb altres institucions i estableix convenis de col·laboració.

• Elabora i ofereix diverses publicacions, entre altres accions.Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net