Jordi Quintana Albalat

Professor titular

Facultat de Formació del Professorat, Didàctica i Organització Educativa

jordi.quintana@ub.edu 


Formació Acadèmica 

• Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Universitat de Barcelona. Data: 23 de maig de 1997.

• Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació. Opció Organització i Tecnologia Educativa. Universitat     

  de Barcelona. Data: 23 de juliol de 1990.

• Diplomat en Professorat d'Educació General Bàsica. Especialitat: Ciències. Ministeri d'Universitats i 

   Investigació. Data: 15 de novembre de 1979.


Càrrecs actuals

• Coordinador Màster Oficial Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals Universitat de Barcelona, 

  2010- 

• Membre equip editorial Digital Education Reviewl.

• Membre Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual GREAV (Pla de Recerca de    

   Catalunya)

• Membre Grup d’Innovació Docent consolidat (Universitat de Barcelona)

• Membre Observatori de l’Educació Digital (Universitat de Barcelona)


Participació en projectes d'investigació competitius (2010-2014)

Títol: Análisis y mejora de las competencias transversales universitarias en un entorno mixto e-portfolio/PLE /Financen:  Ministerio de Economía y Competitividad de España / EDU2012-37897 / IP: José Luis Rodríguez Illera / 2013-


Títol: Autoavaluació i autoregulació de competències en un màster oficial mitjançant una carpeta digital d'aprenentatge. / Financien: Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona. Programa: Projectes d'Innovació Docent. / IP per la UB: Jordi Quintana Albalat / Duració: 2011-2012


Títol: Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals Personals (Digital Storytelling), en el context de l'ESO, com metodologia pedagògica innovadora per a l'alfabetització digital. / Financen: Universitat de Barcelona, Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà / IP: J.L. RodríguezIllera / Participants (UB): Quintana Albalat, J.; Teberosky Coronado, A., Londoño Monroy, G. / Durada: 2008-2011 


Títol: Ensenyament i aprenentatge virtual (SGR 00485) / Financen: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI / IP: J.L. Rodríguez Illera / Durada: 2005-2009-2013 


Títol: Evaluación del diseño y del uso de portfolios electrónicos en el contexto de EESS, com herramienta para la evaluación y el aprendizaje por competencias  / Financen: Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa Nacional de Investigación Fundamental) / IP: J.L. Rodríguez Illera. Participants (UB): J. Mateo, F. Martínez, M.J. Rubio, J. Quintana, G. Aguado, C. Galván. / Durada: 2009-2011 


Títol: Fostering Teachers' Creativity through Game-based Learning (PROACTIVE) / Financen: Unió Europea. LLP, KA3ICT / IP: M. Barajas Frutos / Participants: J.L. Rodríguez Illera, J. Quintana Albarat, A. Trifonova, F. Frossard, K. Olmedo (FBG) / Durada: 2010-2011 


Títol: L'ús dels portafolis digitals per a l'avaluació per competències i continuada dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (projecte MQD) / Financen: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR  / IP: J.L. Rodríguez Illera / Participants: J. Mateo, F. Martínez, M.J. Rubio, J. Quintana Albarat, G. Aguado, C. Galván. / Data: 2009 - 2010 


Títol: Observatori Educació Digital / Financen: Vicerectorat de Recerca, Universitat de Barcelona / Director: J.L. Rodríguez Illera / Durada: 2007-2011 


Títol: Promoting Equality in Digital Literacy (PREDIL) / Financen: European Commission - SOCRATES Comenius, Action 3. (2009-2010) / IP-Coordinador: FORTH (Grècia) - Coordinador a Espanya: M. Barajas Frutos / Participants: J. Quintana Albarat / Durada: 2007 -2011


Títol: Supporting Equality in Science, Technology and Masthematics related choices careers (SESTEM) / Financen: Lifelong Learning Programme, Key Action 1. / IP-Coordinador: Foundation for Research and Technology - Hellas (Grècia) - Coordinador a Espanya: M. Barajas Frutos / Durada: 2010-2011Selecció de publicacions i comunicacions (2010-2014)

Frossard, F., Barajas, M., Alcaraz-Domínguez, S., Trifonova, A., Quintana, J. (2011). GBL Desing for Enhancing Creativity in the Classroom. A: Barajas, M., Trifonova, A., Delli Veneri, A., Frossard, F., Melli, B. (eds.) Games and Creativity in Education and Training, Proceedings (pp. 25-32). Nàpols: Fridericiana Editrice Universitaria. (ISBN 978-88-8338-117-1)


Martín, M.V., Quintana Albalat J. (2011) Difusión y uso de WebQuests en el ámbito universitario español. Barcelona: Observatori de l'Educació Digital-OED, Universitat de Barcelona. Disponible a: http://oed.ub.edu/PDF/Informe_WebQuest_castellano.pdf.


Martín, M.V., Quintana Albalat J. (2011). Difusió i ús de WebQuests en l'àmbit universitari espanyol. Informe. Barcelona: Universitat de Barcelona, Observatori de l’Educació Digital. A: http://oed.ub.edu/PDF/Informe_WebQuest_catala.pdf 


Martín, M.V., Quintana Albalat J. (2011). Las webquests en el ámbito universitario español. Digital Education Review, 19, 36-55. Disponible a: http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/183/316


Martín, M.V. & Quintana Albalat, J. (2012). Webquest in the Spanish Context: Findings and Future Steps. Treball presentat a: EduLearn - International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Espanya.


Martín, M.V.; Quintana Albalat, J.; Fuertes Alpiste, M. & Rodríguez Illera, J.L. (2012). Estudio de los Usos de las Webquest en la Universidad. Una Propuesta de Repositorio. Treball presentat a: CIDUI 2012. VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona, Espanya.


Quintana, J. (2013) A propòsit de Connecta't per aprendre, de Jordi Juvany. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 6(1), 84-89.


Quintana, J. (2012) La comunicació des del web del centre educatiu i altres entorns digitals. Fòrum. Revista d'Organització i Gestió Educativa, 29, 8-13. En línea: http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/comunicacio_web_Forum_2012.pdf


Quintana Albalat J. (2011). La nueva formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación: de las asignaturas específicas, a la impregnación curricular y la integración docente. En: S. Zambello de Pinho (org.). Formação de educadores. Dilemas contemporáneos (pp. 121-134). São Paulo: Editora Unesp.


Quintana Albalat, J. (2010). L’opinió dels i les estudiants de Formació de Professorat sobre les Webquests. Terceres Jornades sobre Webquest. Barcelona:  ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona/Comunitat Catalana de Webquests, 6 de març.


Quintana, Jordi. (2013). La curación o responsabilidad de contenidos, el profesorado como organizador del proceso de aprendizaje mediante Webquests. A: Bergmann, Juliana; Grané, Mariona. (2013). La universidad en la nube. A universidade na nuvem. Barcelona: LMI. Universitat de Barcelona, 89-105.


Rodríguez Illera, J.L.; Galván, C.; Quintana, J.; Rubio, M.J. (2013). Portafolios digitales para el desarrollo académico y personal del alumnado de Educación Superior. Taula rodona a: Seminari Aprenentatge i educació a la societat digital. Barcelona, Espanya, 21 i 22 de gener. 


Rodríguez Illera, J.L. (coord.), Rubio, M. J., Galván, C., Aguado, G., Quintana Albalat, J. (2011). El uso de los portafolios electrónicos para mejorar la evaluación y el aprendizaje (pp. 143-152). A: A. Cornet, J. Pardo Carazo, T. Pagès Costas. Buenas prácticas docentes en a universidad. Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.


Rodríguez Illera, J.L., Kaechele, M., Galván, C ; Aguado, G., Quintana Albalat, J., Rubio, M.J., Martínez, F. (2010) Dos estudios de caso sobre el uso de e-portafolios para la evaluación de competencias en el EEES. Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona,  30 de juny, 1-2 de juliol.


Trifonova, A., Barajas, M. & Quintana, J. (2012). Magic Blocks to Trigger Creative, Mathematical, Logical, Language, Strategic and Social Skills in Pre-School and Primary School Children. Proceedings of the 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Madrid.


Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net