Miguel Herreros Navarro

Professor d'edudació secundària de filosofia

Investigador en formació.

mherrena@gmail.com


Formació acadèmica

• Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, especialitat Filosofia. Universitat de Barcelona (1987).

• Màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals. Universitat de Barcelona (2010).

• Doctorand programa Educació i Societat, en la línia de recerca Enseyament i aprenentatge en entorns digitals. Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona. 


Cargos actuales

• Assistent d'investigación Grup de Recerca Consolidat Ensenyament i Aprenentatge Virtual GREAV (Pla de Recerca de Catalunya).

• Cap del Seminari de Filosofia de l’Institut de Secundària Marina, La Llagosta, Barcelona 

• Coordinador de Batxillerat de l’Institut de Secundària Marina, La Llagosta, Barcelona


Participació en projectes d'investigació competitius (2010-2014)

Títol: Anàlisi i perfeccionament dels Relats Digitals Personals (Digital Storytelling), en el context de l'ESO, com a metodologia pedagògica innovadora per a l'alfabetització digital / Financen: Universitat de Barcelona, Fundació per a la Societat del Coneixement, Citilab-Cornellà / IP: J.L. Rodríguez Illera / Durada: 2009-2011. 


Selecció de publicacions i comunicacions (2010-2014)

Herreros Navarro, M. (2011). Coordinación del panel: Interès educatiu dels relats digitals: aportacions i limitacions. En: I Jornada sobre els usos educatius dels relats digitals multimedials. Cornellà de Llobregat: Observatori de l'Educació Digital de la UB y Citilab, 17 de febrer.


Herreros Navarro, M. (2011). Sophipolis: relats amb estudiants de batxillerat per a la comprensió de la identitat. Experiència a l’Institut Marina, La Llagosta, Barcelona. Trabajo presentado en: I Jornada sobre els usos educatius dels relats digitals multimedials. Cornellà de Llobregat: Observatori de l'Educació Digital de la UB y Citilab, 17 de febrer.


Tesi en procés (inscrita)

La auto-representación del yo (self) a través del Digital Storytelling: el Digital Storytelling como herramienta para trabajar la identidad (self) en Bachillerato

Doctorand: Miguel Herreros Navarro

Director: José Luis Rodríguez Illera

Data d'inscripción: 27/09/2011

Universitat/Centre de Recerca/ Institució: Universitat de Barcelona / Facultat de Pedagogia / doctorat  Educació i Societat / Ensenyament i Aprenentatge en Entorns DigitalsInici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net