El Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals vol donar una visió de les implicacions de la societat de la informació i la comunicació en l'educació que es concreten en el coneixement d’usos avançats de les tecnologies per a l’educació, en el coneixement de teories de l’aprenentatge virtual i en les característiques de la formació digital en diferents contextos professionals i institucionals.

greav_mastersUBPel nou escenari que conforma la societat actual planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de formar ciutadans competents digitalment, capaços de descodificar la informació, donar-li un significat nou i transformar-la en coneixement aplicat. A això s'uneix la necessitat de desenvolupar noves maneres d'ensenyar i d'aprendre, centrades en l'estudiant i en la construcció col·laboradora i compartida de l'aprenentatge en els quals les tecnologies digitals poden ser elements facilitadors. Tot això proporciona pertinència al màster, el qual és una oportunitat atès que s'observa una àmplia perspectiva de futur.

Així mateix, la pràctica dels professionals del món educatiu amb coneixements tecnològics participa d'un mercat de treball en procés de formalització, dinàmic i en expansió, amb diversos perfils professionals. Tot això reforça l'oportunitat del màster pel que fa a la projecció professional de l'especialista en tecnologies digitals en diferents àmbits (editorials i empreses de material didàctic, institucions i organismes públics, empreses d'educació continuada i/o formació en xarxa, fundacions...).

Volem destacar que el camp al qual es dirigeix aquest màster dóna resposta a la necessitat de formació permanent dels professionals aportant-los capacitat de reciclatge i d'adaptació a les innovacions de manera constant.


El màster té dos itineraris, el professionalitzador i el de recerca. L'itinerari de recerca està vinculat al doctorat en Educació i Societat de la Facultat de Pedagogia. 


Més informació sobre el màster a la pàgina de la UB


Coordinador: 

Prof. Jordi Quintana, jordi.quintana@ub.edu

Telèfon: 34 934037223

Dades de contacte   

Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Pedagogia

secretaria_pedagogia@ub.edu

934 034 922


Informació general: 

Crèdits:  60

Especialitats:  No

Modalitat de docència: No presencial

Complements de formació:  No

Places:  35

Llengua d'impartició:  Català i castellà

Denominació del títol que s'obté:  Màster Universitari en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Centre de gestió:  Facultat d'Educació

Coordinador:  Jordi Quintana Albalat
Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net