Relats Digitals (Digital Storytelling)

Des de l'any 2004 el GREAV començà a interessar-se per l'estudi i l'ús de relats digitals de tipus personal per a la innovació educativa; sobretot, però no de manera exclusiva, en aquells relats més tradicionals, essencialment no interactius, que expliquen històries de vida autèntiques, basats en l'experiència personal, i que són creats per persones corrents, és a dir, sense coneixements professionals sobre l'escriptura de relats o la producció audiovisual o multimedial. En aquest sentit s'han desenvolupat diversos projectes, entenent els relats com una forma de coneixement i organització de l'experiència humana, mitjançant la creació d'històries com un esquema i amb funcions semblants a la narrativa clàssica, emprant sistemes de representació i codificació presents en les tecnologies de informació i comunicació (TIC), com poden ser la multimodalitat i la multimedialitat.


greav_digital storytelling_cat

L'any 2004 es desenvolupà el projecte "ILET: International Leadership in Educational Technology", com artefacte pedagògic per a l'avaluació. Des de l'any 2007 al 2011 es va portar a terme el projecte "Anàlisi i perfeccionament dels relats digitals (DST), en un context d'ESO, com una metodologia pedagògica innovadora per a l'alfabetització digital- (Proyecto Edulab: Creando Historias digitales)”, en col·laboració amb l'Observatori de l'Educació Digital (OED) i el Citilab-Cornellà.


Actualment, conjuntament amb l'OED es desenvolupen diverses investigacions que es desenvolupen, paral·lelament, com a tesis de doctorat:


Relats digitals en educació

Investigació que es va iniciar l'any 2008 buscant descriure i comprendre les característiques del procés de realització i de les històries que es produeixen, les condicions i les limitacions d'aplicació, i els beneficis pedagògics que poden oferir als estudiants. A la vegada dissenyar, implementar i perfeccionar una metodologia didàctica que permeti orientar el seu ús en processos d'ensenyament i aprenentatge centrats en els estudiants, considerant que la majoria de les propostes metodològiques existents responen a realitats tecnoeducatives forasteres, anglosaxones essencialment, i han estat dissenyades per treballar amb adults que desitgin voluntàriament explicar la seva història.

Director: José Luis Rodríguez Illera

Doctora: Gloria Londoño Monroy

Col·labora: Marc Fuertes Alpiste

2008-2013


L'autorepresentació del jo (self) a través del Digital Storytelling 

El Digital Storytelling com a eina per treballar la identitat (self) al Batxillerat.

Investigació que es va iniciar al 2010 i que, recolzant-se en la teoria de la narrativa clàssica, en la narrativa fílmica, en els processos memorístics, en els processos cognitius i en els processos psicològics, estudia el relat digital personal com una eina amb la que els estudiants reflexionen sobre la seva identitat personal (self). Aquest procés d'auto-reflexió s'articula entorn a dos moments: el de construcció del relat per part de l'estudiant i el de recepció del mateix per part de la classe. Es mostra com els processos de creació del relats suposen l'estructura deljo (self) entorn a una identitat narrativa i no essencial, s'assenyala que la recepció del relat digital aliè suposa una experiència que permet a l'alumne reestructurar els seus esquemes mentals i viure emocions de manera vicària.

Director: José Luis Rodríguez Illera

Doctorand: Miguel Herreros Navarro


Igualment es va desenvolupar un treball de recerca del màster "Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals", a càrrec d'Andrés Taroco, sota tutoria de José Luis Rodríguez Illera, sobre els relats digitals personals decaracter més reflexiu, en el context del pràcticum d'APS (Aprenentatge per servei).


Comunitat virtual Digital Storytelling: 

http://storytelling.greav.net


Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net