Entorn mixt e-portfolio/PLE


Anàlisi i millora de les competències transversals universitàries en unentornmixteportfoli/PLE

El projecte es considera una nova fase del projecte EDU2008-01458 i es centra en dues finalitats: 


1) aconseguir una nova versió de l'eina de portafolis (ja existent i d'àmplia utilització a la Universitat de Barcelona i en altres) fusionada amb els denominats"Entorns Personals d'Aprenentatge" o PLE i 

2) avaluar els usos d'aquest nou entorn en cursos universitaris per aconseguir la millora de competències transversals.


greav_eportolio_cat


La hipòtesi general de millora està basada en característiques genèriques dels portafolis electrònics i els PLE, com per exemple l'objectivació i exteriorització de les evidències d'aprenentatge, o l'ús de múltiples canals d'informació i comunicació, i en altres específiques del sistema dissenyat, com la simulació d'un diàleg avaluatiu, i l'organització reutilitzable de les evidències (una espècie d'objectes avaluatius) entre altres factors del disseny.


Els objectius principals són demostrar com un entorn mixt pot millorar algunes competències transversals:

 - La capacitat per seleccionar informació rellevant de l'entorn PLE i per etiquetar-la com una evidència al portafolis.

 - La capacitat per reflexionar sobre l'aprenentatge realitzat, especialment dins l'entorn PLE i en les interaccions amb el professor.

 - La capacitat per planificar el propi aprenentatge, reconeixent les competències que s'han de millorar i actuant en conseqüència. 


Aquests objectius s'estratificaran en un conjunt de dimensions detallades. Per realitzar el projecte s'utilitzarà un generador de portafolis, basat en la web, ja existent (Carpeta Digital), que serà ampliat segons les noves necessitats requerides en aquesta recerca, especialment pel que fa a la inclusió d'una interfície personalitzable basada en un entorn PLE, així com el campus virtual propi de la UB, en diverses assignatures i cursos de grau i de postgrau. El disseny del sistema i les facilitats organitzatives i interactives que aporta també seran avaluades. 


La finalitat última del projecte és obtenir dades fiables sobre l'ús d'una eina informàtica (portafolis electrònic/PLE) en contextos educatius complexos (l'EEES), possibilitant la presa de decisions sobre la seva implantació generalitzada en els mateixos. Centrant l'atenció en la millor comprensió dels processos d'avaluació i d'aprenentatge mitjançant la seva utilització al llarg del temps i, en especial, en les competències transversals mencionades.

 

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad de España / EDU2012-37897 

IP: José Luis Rodríguez Illera

Investigadors participants: María José Rubio Hurtado, Jordi Quintana Albalat, Francesc Martinez Olmo, Mónica Kaechele Obreque,Elena Barberà Gregori, Antoni Font i Cristina Galván Fernández. 

Data:2013-2015


Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net