El grup investiga el camp de les noves formes emergents de l’ensenyament i aprenentatge en els entorns digitals. Per aconseguir-ho hi ha dues línies d’indagació que agrupen els projectes:


1. L’estudi i anàlisi de l’aprenentatge virtual concebut en sentit ampli, no únicament com una modalitat de l’ensenyament i aprenentatge a distància, sinó com un camp de recerca emergent que abasta els fenòmens de l’ensenyament a distància, però també qualsevol tipus de relació d’ensenyament/aprenentatge mediat per ordinadors.


2. L’anàlisi i conceptualització de les alfabetitzacions digitals, també considerades com un camp emergent, és a dir, com el conjunt de pràctiques de lectura i escriptura que empren eines digitals. Aquestes pràctiques no estan únicament relacionades amb el llenguatge verbal sinó també amb els altres sistemes de representació i codificació presents en les tecnologies digitals (multimodalitat i multimedialitat). 


Aquestes línies orienten els objectius científics del grup. Per una banda, els desenvolupaments teòrics, metodològics i aplicats a l’aprenentatge virtual i, per l’altra, l’anàlisi teòric i aplicat de les alfabetitzacions digitals. 


Inici | Contacte | Mapa del Web                   
Català |  Español | English

© GREAV - Universitat de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebrón, 171- Edifici Llevant, Planta 3A
info@greav.net